Mind Clinic

Pomáham klientkám a klientom

Verím, že uzdraviť sa môže nielen naše telo, ale i duša. V každej fáze života máme silu a schopnosť zmeniť sa a zvládnuť životné situácie tak, aby sme mohli žiť plnohodnotnejšie

s riešením životných kríz 

so spracovaním traumatických zážitkov

vyrovnať sa so stratou a smútkom

zvládnuť sociálne ťažkosti, úzkosti a fóbie

pri problémoch vo vzťahoch

pri ťažkostiach spojených s tehotenstvom, pôrodom a rodičovstvom

Viac o mne

Pracujem integračným prístupom prispôsobeným potrebám, ťažkostiam a cieľom každého jedného klienta a klientky. V terapeutickej práci sa okrem  rozhovoru zameriavam na prežívanie emócií a telesných pocitov, ktoré ovlpyvňujú všetky zložky života. Využívam akcelerovanú zážitkovú dynamickú psychpterapiu (AEDP) ako i nástroje z kognitívno-behaviorálneho prístupu (KBT), terapie prijatia a záväzkov (ACT) a mindfulness


Terapia je v mojich očiach spoločnou cestou. Odohráva sa prostredníctvom ľudského a bezpečného spojenia, ktoré nám umožní otvorene a bez odsudzovania pozorovať ťažkosti, trápenia a bariéry. Verím, že pri osobnom rozhovore nájdeme cestu k zmene a plnšiemu a zmysluplnejšiemu životu


Rozhodnutie začať terapiu môže byť sprevádzané váhaním a neistotou. Pozývam vás, aby ste urobili ten prvý krok sami a napísali mi. Ďalej už pôjdeme spolu

Mgr. Neta Korazim

 Terapeutickej práci sa venujem posledných 20 rokov, po skončení magisterského štúdia na UK v Bratislave v odbore Sociálna práca a neskôr psychoterapeutického tréningu ako licencovaná psychoterapeutka na Tel Aviv-Jaffa Academic College. Posledné dva roky pokračujem vo vzdelávaní v prístupe Akcelerovaná Zážitková  Dynamická Psychoterapia na Americkom inštitúte AEDP

V súčanosti mám vlastnú prax v Izraeli a som k dispozícií aj na terapiu On-line. Popri súkromnej praxi, posledné desaťročie pracujem s rizikovými mladými dospelými

Napíšte mi

Telefónne číslo: +972-54-7642135
neta.korazim@gmail.com